Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1996 ως εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο και άρχισε να λειτουργεί από το σχολικό έτος  1996-1997. Αρχικά, στεγάστηκε σε κάποιες αίθουσες του 1ου  Δημοτικού Σχολείου και σε παρακείμενες ενοικιαζόμενες. Το Μάρτιο του 1999  έγινε η θεμελίωση του νέου διδακτηρίου εμβαδού 1600 τ. μ. σε μία έκταση 5.500 τ.μ. , το οποίο αποπερατώθηκε το Δεκέμβριο του 2002. Στις 8 Ιανουαρίου 2003 το σχολείο μετακομίζει στο νέο του διδακτήριο. Το σχολικό έτος 2002-2003 ξεκινά η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος του σχολείου με τρία τμήματα και 70 μαθητές. Το 2005 έγινε η προαγωγή του σχολείου σε επταθέσιο και το έτος 2007 έγινε προαγωγή σε οκταθέσιο. Το 2009 το σχολείο μετονομάστηκε σε 4ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας- Ξενιτίδειο προς τιμή του Νικολάου Ξενιτίδη ευεργέτη της πόλης. Το σχολικό έτος 2013-14 και το σχολικό έτος 2014-15 λειτουργεί ως δεκαθέσιο και έχει στο κλασικό τμήμα 163 μαθητές και στο ολοήμερο τμήμα του σχολείου  74 μαθητές.