Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της " Άλωσης "..

Μετά πατήστε το "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
Και με αυτές σκαρφάλωναν στα τείχη οι επιτιθέμενοι.
Τα άνοιγαν οι πολιορκητές κάτω από τα τείχη.
Επιφώνημα - κραυγή πόνου των πληγωμένων.
Πάνω σ' αυτή έσυρε τα καράβια του ο Μωάμεθ!
Αυτός είχε βασιλέψει την ώρα της άλωσης.