Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της πολιορκίας.

Μετά πατήστε το "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
Το προσωνύμιο του Κωνσταντίνου ΙΑ΄
Οι χριστιανοί της Ανατολικής εκκλησία.
Έλεγαν και έτσι τους κατοίκους της Ιταλίας.
Ήταν ακόμη τα καράβια της εποχής.
Αυτός κατασκεύασε τα κανονια του Μωάμεθ.
Έτσι ονόμασαν οι Τούρκοι το κάστρο του Βοσπόρου.
Αυτός ο κόλπος προστάτευε τα βυζαντινά καράβια.
Αυτός οργάνωσε την άμυνα της Πόλης.
Έφραξαν με αυτή την είσοδο του Κεράτιου κόλπου.