Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Βάλτε σε αριθμητική σειρά τα γεγονότα που αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα με το χρόνο που αυτά συνέβησαν.

Μετά πατήστε το "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
Οι Μογγόλοι και ο Ταμερλάνος κατακτούν τη Μικρά Ασία.
Ο Βαγιαζήτ πολιορκεί την Κωνσταντινούπολη.
Οι Οθωμανοί κάνουν πρωτεύουσα τους την Προύσα.
Ο Μουράτ Β΄ πολιορκεί, κι αυτός, την Κωνσταντινούπολη.
Οι Οθωμανοί Τούρκοι εμφανίστηκαν στα ανατολικά σύνορα.
Ο Βαγιαζήτ πιάνεται αιχμάλωτος από τους Μογγόλους στην Άγκυρα.
Ο σουλτάνος Μουράτ Α΄ δολοφονείται στο Κοσσυφοπέφιο.
Ο στρατός των βαλκανικών λαών νικήθηκε στη Βάρνα της Βουλγαρίας.