Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Συμπληρώστε τα κενά της παραγράφου με τις λέξεις που λείπουν.

Μετά πατήστε το "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
Στα χρόνια των αυτοκρατόρων αναπτύχθηκαν πολύ τα και οι .

 

Μελετήθηκαν οι αρχαίοι συγγραφείς. Ασκημένοι γραφείς τα βιβλία τους και τα

 

διακόσμησαν με ωραίες . Η περίοδος αυτή ονομάστηκε " " για το Βυζάντιο.