Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζεται

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Συμπληρώστε τα κενά της παραγράφου με τις λέξεις που λείπουν.

Μετά πατήστε το "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
Ο αυτοκράτορας Γ΄ αντιμετώπισε με και μέτρα τα

 

προβλήματα του κράτους. Χώρισε την αυτοκρατορία σε και με τα νομοθετικά

 

κείμενα της " " και του " " προσπάθησε να επιβάλει . Τα

 

μέτρα αυτά βελτίωσαν ιδιαίτερα τη ζωή των της υπαίθρου.