Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Αντιστοιχίζω τις ενέργειες των Ρωμαίων αριστερά με τα αποτελέσματά τους δεξιά.

                  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ                                                                                                  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ