ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Να βάλεις τις προτάσεις στη σωστή σειρά.
Ο Πύρος δέχεται να βοηθήσει τον Κλεώνυμο να γίνει βασιλιάς στη Σπάρτη.
Μετά το θάνατο του Πύρρου το κράτος της Ηπείρου θα περάσει στα χέρια των Μακεδόνων.
Ο βασιλιάς της Ηπείρου, για να μεγαλώσει την κυριαρχία του, σχεδιάζει εκστρατεία στη Δύση.
Στην ελληνιστική εποχή το κράτος της Ηπείρου γίνεται ισχυρό.
Στην Ιταλία ο Πύρρος καταφέρνει να νικήσει δύο φορές τους Ρωμαίους χάνοντας όμως πολλούς στρατιώτες.
Οι Σπαρτιάτες αντιστέκονται γενναία κι έτσι το σχέδιο του Πύρρου ματαιώνεται.
Πολλές νέες πόλεις ιδρύονται στην Ήπειρο, οι οποίες στολίζονται με όμορφα οικοδομήματα.