ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Η υποταγή του ελληνικού κόσμου.

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Σταυρόλεξο
             1    
  2        3   4        
     5            
 6                
7                 
               
   8        9        
               
10                 
               

Οριζόντια:

3. Η Μακεδονία έγινε ρωμαϊκή...................
6. Εκεί δόθηκε η τελική μάχη με τους Ρωμαίους.
8. Οι Μακεδόνες ηττήθηκαν στις.............. Κεφαλές.
9. Μια συμπολιτεία.
10. Ήθελαν να κατακτήσουν και την Ελλάδα.

Κάθετα:

1. Η συμπολιτεία που το νόμισμά της παρουσιάζετα στην εικόνα 3 του βιβλίου.
2. Όλες οι πόλεις της συμπολιτείας ήταν μεταξύ τους............
4. Ο τελευταίος Μακεδόνας βασιλιάς
5. Καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Ρωμαίους
7. Το 2ο αιώνα π.Χ. το πιο ..............κράτος στην Ελλάδα ήταν η Μακεδονία.