ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Η υποταγή του ελληνικού κόσμου

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Να βάλεις στη σωστή σειρά τα γεγονότα
Οι Ρωμαίοι υποτάσσουν τη Μακεδονία.
Οι Ρωμαίοι, αφού νίκησαν τον Αννίβα, επιθυμούν να κατακτήσουν την Ελλάδα
Οι Έλληνες νικήθηκαν στην περιοχή της Λευκόπετρας.
Ο ελληνικός κόσμος υποτάσσεται στους Ρωμαίους.
Καταστρέφεται η πόλη της Κορίνθου.