ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Η Καρχηδόνα συγκρούεται με τη Ρώμη

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση: