ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται

Γρηγόρης Τάσιου, δάσκαλος - 2007 -

Η ακροστιχίδα ενός βασιλείου

Συμπλήρωσε τα κενά και μετά πατήστε το "Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου. Χρησιμοποίησε το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις την σωστή απάντηση αν σε προβληματίζει. Επίσης μπορείς να κάνεις κλίκ στο κουμπί "[?]" για να δεις τη λέξη. Σημείωσε ότι θα χάσεις πόντους αν ρωτήσεις για βοήθεια, ή δεις τη λέξη.
Έτσι ονόμασαν οι ιστορικοί τον Αλέξανδρο.
Η πρωτεύουσα του βασιλείου της Συρίας.
Οι στρατηγοί δεν μπορούσαν να βρουν λύση για τη διοίκηση του τεράστιου...............
Έτσι ονομάστηκε η εποχή μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου.
Ο Μ. Αλέξανδρος πέθανε χωρίς να αφήσει..................
Το μεγαλύτερο βασίλειο ιδρύθηκε από τον ...................(αντίστροφα)
Στον ελλαδικό χώρο το βασίλειο της Μακεδονίας ερχόταν συχνά σε συγκρούσεις με τις πόλεις της .........Ελλάδας.
Ο Πτολεμαίος ............. το κράτος της Αιγύπτου
Πόλη πουγνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στις επιστήμες και στις τέχνες