ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νομοί και Πρωτεύουσες

Σύρε και βάλε διπλα σε κάθε νομό την πρωτεύουσά του

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  Τάσιου  Γρηγόρης, Δάσκαλος