ΟΡΟΣ ΤΖΕΝΑ

Βουνό στα σύνορα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με απότομα φαράγγια, γκρεμούς και ορεινούς χειμάρρους. Έχει υψόμετρο 2.182 μέτρα. Η κύρια βλάστηση αποτελείται από δάση οξυάς (Fagus sp.) και πεύκων (Pinus sp.) με γυμνές ζώνες στις υψηλότερες πλαγιές. Τμήμα της περιοχής είναι καταφύγιο θηραμάτων. Στα αναπαραγόμενα είδη περιλαμβάνονται ο Γυπαετός Gypaetus barbatus, ο Φιδαετός Circaetus gallicus, ο Χρυσαετός Aquila chrysaetos, ο Σταυραετό Hieraaetus pennatus, ο Πετρίτη Falco peregrinus, η Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus, η Μεσοτσικλητάρα Dendrocopos medius, ο Λευκονώτης Dendrocopos leucotos και ο Γαϊδουροκεφαλάς Lanius minor.