Προγράμματα

Κάνε δεξί κλικ για τα κατεβάσεις
Είδος Προγράμματος Κατασκευή Πληροφορίες
κουκκίδα Ταμείο  
Γρηγόρης Τάσιου

Πρόγραμμα διαχείρισης ταμείου Σχολικής Επιτροπής. Απαιτείται Access 2000 ή και νεότερη.

κουκκίδα Στατιστικοί Πίνακες
Γρηγόρης Τάσιου Περιλαμβάνει τους στατιστικούς πίνακες : α) Στατιστικό ΥΠΕΠΘ-ΔΙΠΕΕ β) Στατιστικό ΣΕ-2Β γ) Πίνακας Π1_04 δ) Πίνακας Π2_04