Περίκλεια 

  Στο χωριό Περίκλεια βρίσκεται ο ναός της Aγίας Παρασκευής με πλούσια τοιχογραφία σε όλο το ναό, εκτός του γυναικωνίτη. Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, δεξιά στο μεσαίο κλίτος, ένα σύνολο αγιογραφιών, οι οποίες εξιστορούν το μαρτύριο της Aγίας Παρασκευής. Στις λαϊκές τοιχογραφίες αλλά και φορητές εικόνες υπάρχουν ζωγραφισμένες επιγραφές στη καθημερινή γλώσσα της εποχής (1850).

  Παλαιότερα το χωριό λεγόταν Μπερίσλαφ και το 1925 μετονομάστηκε σε Περίκλεια. Βρίσκεται σε υψόμετρο 570 μ. και αριθμεί 356 κατοίκους.

  Στα νεότερα χρόνια η Περίκλεια είναι γνωστή από την ομώνυμη μάχη του ΕΛΑΣ κατά των Γερμανών στις 7 Απριλίου 1944. Η μάχη αυτή ήταν η τελευταία και μεγαλύτερη μάχη της Αντίστασης.

Λαγκαδιά

  Μικρό χωριό που αριθμεί 90 κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από την Περίκλειας στης οποίας το δημοτικό διαμέρισμα ανήκει. Το υψόμετρο εδώ είναι 610 μ. Βορειοδυτικά υψώνεται το όρος Τζένα και η απόσταση από τα σύνορα με τη FYROM είναι 6 χιλιόμετρα.

  Το παλιό όνομα του χωριού ήταν Λούγγουντσα και μετονομάστηκε σε Λαγκαδιά το 1926. Αξιοθέατα εδώ είναι η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων που χτίστηκε 1863. Από εδώ κατάγεται και ο Μακεδονομάχος Παπαγιάννης Παπανώε.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1919 - 1997

14/04/1919

Σύσταση της Κοινότητας Μπερίσλαφ με έδρα τον οικισμό Μπερίσλαφ

14/04/1919

Ο οικισμός Λούγγουντσα προσαρτάται στην Κοινότητα Μπερίσλαφ

13/06/1925

Ο οικισμός Μπερίσλαφ της Κοινότητας Μπερίσλαφ μετονομάζεται σε Περίκλεια

13/06/1925

Η Κοινότητα Μπερίσλαφ μετονομάζεται σε Κοινότητα Περικλείας

18/03/1926

Ο οικισμός Λούγγουντσα της Κοινότητας Περικλείας μετονομάζεται σε Λαγκαδιά

04/12/1997

Η Κοινότητα καταργείται Περικλείας και συνενούται με το Δήμο Εξαπλατάνου ( Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας )